Walka ze smogiem

Walka ze smogiem

Trwają prace legislacyjne rządu nad projektem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, kolejnego instrumentu Ministerstwa Klimatu w walce ze smogiem. Zakres danych gromadzonych w CEEB ma zawierać informacje o stanie technicznym budynku, źródłach ciepła (w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł spalania o mocy do 1 MW oraz źródeł energii elektrycznej), przeprowadzonych kontrolach kominiarskich i ppoż, a także informacje o udzielonej pomocy publicznej (dotacja i ulga termomodernizacyjna, dodatek mieszkaniowy, zasiłek na opał, dotacje na fotowoltaikę).

Według założeń autorów projektu ustawy, ewidencja obejmie domy mieszkalne, magazyny, kościoły, biura, warsztaty, szpitale, hotele, szkoły, budynki gospodarcze. W projekcie przewidziano również zapis o obowiązku rejestracji pieców – obowiązek złożenia deklaracji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw, będzie ciążył na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu.

Obowiązek złożenia deklaracji będzie dotyczył wszystkich źródeł – w tym kocioł gazowy, gazowy podgrzewacz przepływowy, grzejnik gazowy, kominek gazowy, kocioł na paliwo stałe, piec kaflowy, kuchnia węglowa, pomy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne i sieć ciepłownicza.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to obok sztandarowych programów ustaw antysmogowych (Stop Smog, Czyste Powietrze), kolejne narzędzie do walki ze smogiem, które ma za zadanie wyeliminowania z użytku instalacji grzewczych niespełniających wymagań technicznych, jak i używania ciekłych paliw grzewczych niespełniających wymagań jakościowych stanowiących źródło zanieczyszczenia powietrza. Pieniądze na CEEB mają pochodzić z funduszy unijnych i budżetu Państwa.

Budowa systemu informatycznego obejmująca rejestr 5-6 mln budynków na lata 2020-2023 ma zostać powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Projekt zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Komitetu rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, prace nad projektem trwają.

All right reserved VEIDIK 2020 ©
VEIDIK | Aleja Niepodległości 719, Sopot | tel./fax. 58 622 26 02 | e-mail: info@veidik.pl