Dla wspólnot mieszkaniowych
slajder3

Dla wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy pełen zakres usług administrowania obiektami wspólnot mieszkaniowych:

 • prowadzenie sekretariatu wspólnoty (dokumentacja, ewidencja, korespondencja)
 • nadzór nad utrzymaniem czystości
 • nadzór nad pielęgnacją zieleni, placów zabaw, otoczenia
 • negocjowanie i zawieranie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów i usług
 • organizacja i udział w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości
 • dostęp on-line dla właścicieli do rozliczeń zaliczek i wpłat do WM
 • dostęp do elektronicznego systemu do głosowania nad uchwałami w trybie indywidualnego zbierania podpisów.
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, oraz pozostałej, wymaganej prawem dokumentacji technicznej.

Oferujemy pełen zakres usług zarządzania obiektami wspólnot mieszkaniowych:

 • prowadzenie sekretariatu wspólnoty (dokumentacja, ewidencja, korespondencja)
 • nadzór nad utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni, placów zabaw,
 • negocjowanie i zawieranie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów i usług
 • organizacja i udział w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości
 • dostęp on-line dla właścicieli do rozliczeń zaliczek i wpłat do WM
 • dostęp do elektronicznego systemu głosowania uchwał w trybie indywidualnego zbierania podpisów.
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, oraz pozostałej, wymaganej prawem dokumentacji technicznej
 • analizowanie i wykorzystanie możliwości generowania dochodów z nieruchomości wspólnej (wykorzystanie ścian budynków, jako miejsce umieszczania nośników reklamowych; wykorzystanie pomieszczeń w celu sprzedaży lub wynajmu, wynajem dachu na montaż anten i przekaźników, etc.);
 • reprezentacja właścicieli przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • opracowanie długoterminowego, strategicznego planu zarządzania nieruchomością
  reprezentowanie wspólnoty w kontaktach z deweloperem: egzekwowanie gwarancji i usuwania ew. usterek w nieruchomości wspólnej

W ramach obsługi finansowo-księgowej oferujemy:

 • Obsługa rachunku bankowego WM,
 • Negocjowanie zakresu i warunków umów z bankami,
 • Monitoring zadłużenia i windykacja należności,
 • Prowadzenie księgowości WM, ewidencja pozaksięgowa kosztów,
 • Rozliczanie właścicieli z opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Obsługa w ramach utrzymania technicznego:

 • Oferujemy kompleksowe usługi konserwacyjne dla obiektów mieszkaniowych w systemie 24/7
 • usuwanie awarii i ich skutków,
 • pogotowie techniczne 24/7,
 • nadzór nad bieżącą konserwacją budynku
 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości
 • przygotowanie planów prac remontowych
 • przygotowywanie konkursów ofert, postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców prac remontowych
 • usługi nadzoru budowlanego nad realizowanymi remontami i inwestycjami.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą:
zostaw nam swój nr tel - oddzwonimy
lub
napisz na adres e-mail: oferta@veidik.pl

PRZYGOTUJEMY OFERTĘ SPECJALNIE DLA CIEBIE!"

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

All right reserved VEIDIK 2020 ©
VEIDIK | Aleja Niepodległości 719, Sopot | tel./fax. 58 622 26 02 | e-mail: info@veidik.pl