Dla obiektów komercyjnych
slajder8

Dla obiektów komercyjnych

Oferujemy kompleksowe usługi zarządzania obiektami komercyjnymi:

 • monitorowanie i nadzorowanie realizacji umów najmu,
 • reagowanie na potrzeby najemców oraz współdziałanie z pracownikami obsługi w celu rozwiązywania problemów,
 • zbieranie i przechowywanie informacji, dokumentacji, zapisów, które mogą mieć wpływ na nieruchomość,
 • raportowanie właścicielowi obiektu wszelkich znaczących faktów, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie obiektu,
 • regularne monitorowanie kosztów bieżących oraz ich optymalizacja
 • planowanie, organizowanie i nadzór nad pracami remontowymi
 • egzekwowanie opieki gwarancyjnej od wykonawców napraw i remontów
 • organizacja przetargów na świadczenie usług dla nieruchomości oraz na większe prace remontowe i naprawcze rekomendując każdorazowo sprawdzonych wykonawców z bazy VEIDIK
 • zapewnienie zarządzanemu obiektowi odpowiednich usług, a w szczególności:
  – nadzór i kontrola nad świadczeniem usług zarządzania technicznego,
  – koordynacja wszystkich usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych związanych z obsługą nieruchomości,
  – koordynowanie działań w przypadku wystąpienia awarii w obrębie nieruchomości 24/7
  – prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
  – zlecanie okresowych inspekcji obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym
 • reprezentowanie właściciela nieruchomości przy likwidacji szkód.
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą:
zostaw nam swój nr tel – oddzwonimy
lub
napisz na adres e-mail: oferta@veidik.pl

PRZYGOTUJEMY OFERTĘ SPECJALNIE DLA CIEBIE!”

 

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

All right reserved VEIDIK 2020 ©
VEIDIK | Aleja Niepodległości 719, Sopot | tel./fax. 58 622 26 02 | e-mail: info@veidik.pl